Wie Wij Zijn

Kerekentenchi Speelschool is een speelschool van ouders voor hun kinderen. Kerekentechi Speelschool werd in 1986 opgericht door een groep ouders die hun eigen visie hadden op de wijze waarop een speelschool zou moeten functioneren. Door de participatie van de ouders blijft de school in beweging en blijft de kwaliteit van de school in stand.

De speelschool kent vier heldere uitgangspunten die aansluiten bij de individuele/persoonlijke ontwikkeling van ieder kind.

 1. De kinderen krijgen goede lichamelijke en emotionele verzorging;
 2. De kinderen kunnen in een gevariëerde, vertrouwde en veilige speelomgeving spelen;
 3. De kinderen krijgen de mogelijkheid om zich op verschillende manieren en in hun eigen tempo te ontwikkelen, en
 4.  Via de speelschool kan het kind met een kleine groep leeftijdsgenootjes spelen.

Enkele belangrijke eigenschappen van Kerekentenchi Speelschool zijn:

 1. Een groep is niet groter dan 18 kinderen. Er zijn twee leidsters, zodat er voldoende aandacht is voor het individu.
 2. Er is voldoende ruimte voor de kinderen om te kunnen spelen zowel binnen als buiten. De school is gevestigd in de grote zaal van de Methodist Church aan de Longfellowstraat 3. De speelschool heeft ook een grote tuin met veel schaduw en veel speeltoestellen.
 3. Wij hanteren een vast dagprogramma omdat het kinderen houvast biedt in de tijd en hun zekerheid en greep op de gebeurtenissen geeft. Maar er is altijd ruimte voor de kinderen om hierin zelf keuzes te maken. Ook is er voldoende ruimte voor vrij spelen.
 4. De kinderen leren op een creatieve manier omgaan met materialen zoals water, zand, papier, verf, scharen en dergelijke.
 5. Het aanleren van wederzijds respect en samendelen.
 6. De kinderen krijgen de kans om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen, waarbij de aandacht uitgaat naar hun eigen interesses. De kinderen worden niet geforceerd om iets te doen, maar worden begeleid en gestimuleerd in hun ontwikkeling op het gebied van motoriek, taalontwikkeling, sociaal-emotionele en cognitieve-zintuiglijke ontwikkeling én persoonlijkheidsontwikkeling.
 7. Ouders zijn altijd (dus op ieder tijdstip) welkom op school.
 8. De ouders zijn lid van de vereniging en houden zich actief bezig met de activiteiten op school. Daarbij horen schoonmaak en onderhoud, maar ook eigen initiatief, belangstelling en inbreng van ideeën.
 9. Winst wordt niet gemaakt, de ouders dragen alle kosten, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van financiële en materiële donaties en inzamelacties.
 10. De voertaal is Nederlands, maar de leidsters spreken uiteraard meerdere talen om het kind zo op zijn/haar gemak te kunnen stellen.