Wat U Moet Weten

Kerekentenchi Speelschool wordt gerund door de ouders wiens kinderen op de speelschool zitten en is een ouderverening. Ouders die interesse hebben om hun kind(eren) in te schrijven voor Kerekentenchi, dienen zich bewust te zijn van de verantwoordelijkheden en verplichtingen die het lidmaatschap met zich meebrengt. Dit betekent dat ouders betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken op school en een goed contact hebben met de begeleidsters, maar ook betrokken zijn bij activiteiten zoals sinterklaas, kerstmis en verschillende (buitenschoolse) activiteiten. Van de ouders wordt dus verwacht dat zij zich inzetten voor de school, waarbij onderlinge samenwerking van groot belang is. Want het motto is simpel: vele handen maken licht werk!

Kerekentenchi Speelschool is een speelschool voor peuters van twee jaar en ouder. Kinderen kunnen gedurende het hele jaar geplaatst worden indien er plek is. De openingstijden van de speelschool zijn van 07:15 am tot 13:00 pm.

Het inschrijfgeld bedraagt Afls. 25,00 (non refundable) bij inschrijving en Afls. 35,00 bij toelating van het kind. De maandelijkse contributie bedraagt Afls. 350,00 per maand en wordt gebruikt voor het salaris van de leidsters, de huur, voor aanschaf van verbruiksartikelen en voor uitstapjes.

Interesse om in te schrijven?

Voordat u uw kind inschrijft, nodigen wij u van harte uit om de speelschool te bezoeken. Ook de inschrijving vindt door de ouder persoonlijk op de speelschool plaats. Er zijn geen vaste inschrijfochtenden, u kunt inschrijven wanneer het u uitkomt.